+27 (0) 11 493 3765
satimjhb@lantic.net

About SA Timber

About us

The S.A.Timber Group was established in 1943 and joined by Dr. PK Hoogendyk in the same year. Today this company forms part of a group of companies owned and managed by the Hoogendyk family. It still holds the values and vision of the founders. Specialising in not only the supply of quality Building material and Hardware, but also through our Joinery Manufacturing division we offer the consumer the highest quality products combined with excellent customer service. The company caters to a versatile market, from building contractors to DIY enthusiast’s .We can provide building material and hardware on a Wholesale and Retail level. Our sales representatives offer a wide variety of extra services to our customers , they can quote and provide estimates on building plans , will do site visits to assist you in making the best decision for your specific building project and much more.  The Joinery has the skill and ability to manufacture any product. Some of our specialised projects include Monty casino, Gold Reef City and PricewaterhouseCoopers. We also manufacture a wide variety of products for the home owner for example custom designed Pivot doors, windows and stair cases. Our team can assist you through your dream project from the design to final installation.

Value added services include:

 • Delivery
 • Cutting
 • Planning
 • Quotes
 • Estimations
 • Design

 

Mission and Vision statement 

Vision Statement

To be the supplier of preference to all To be one stop D.I.Y., Building and Developing centre where we offer our customers the best service and Technical advice in our industry.

 

Mission statement

To deliver quality building material that exceeds customer expectations through a satisfied and competent multi-disciplinary team. To be a successful group, glorifying God as good stewards of everything that has been entrusted to us To be a group where directors and staff work together to build for future . To enhance the quality of life of our employees and our community.

Thus confirming our motto that:

 • S.A.Timber is more than just a Hardware store 
 • Coming together is a beginning 
 • Keeping together is progress 
 • Working together is success

 

Directors

 • Frits Hoogendyk (CEO)
 • Corné Cronjé (Director)
 • Sterrenberg Pretorius (Director)

This versatile board of Directors has more than 100 year’s combined experience in the Hardware, Building and Joinery industry. Under their guidance the group has gone from strength to strength. Believing in a hands-on approach to both employees and clients, our Directors form an integral part of the daily running operations of the group. 

 

BBBEE

Each Company in the group holds is own individual BBBEE certification.

SKILLS DEVELOPMENT

As a family oriented business we care greatly for the development of our employees. Skills development forms an integral part of this care and on-going training is done both in-house as well as outsourced to some of the top training companies in South-Africa. At the S.A.Timber Group we believe that great customer service can only be achieved with the necessary knowledge, skill and dedication from our employees.

 

ENTERPRISE DEVELOPMENT

The Group is also involved in various Enterprise Development project’s, offering knowledge and support to our contractors through each project they undertake. We pride ourselves on a full support package for the contractor from the initial planning to the daily on-site support and finally the successful completion of their building project.

Oor Ons

Die S.A. Timber groep was gestig in 1943 en in die selfde jaar het Dr. PK Hoogendyk betrokke geword. Vandag vorm die besigheid deel van n groep van besighede wat besit en bedryf word deur die Hoogendyk familie. Dit hou wel steeds all die waardes en die visie van sy stigters. S.A. Timber spesialiseer in beide die verskaffing van top kwaliteit bou materiaal en ook in die vervaardiging van asemrowende hand-gemaakte hout produkte deur die meester vakmanskap van die Skrynwerk divisie om te verseker dat die kwaliteit van ons produkte op die selfde standaard is as ons top kliente diens. S.A. Timber verskaf aan n diversie mark van kliente wat wissel vanaf privaat entoesiaste tot groot-skaal bou kontrakteers. Ons kan bou materiaal en hardeware groot-maat verskaf met gemak. Ons verkoops agente bied 'n reeks van ekstra dienste aan ons kliente soos om kwotasies en estimasies te verskaf vanaf bou planne, hulle kan selfs die bouterrein direk besoek om kliente te assisteer om die beste besluite te neem vir hulle spesifieke pakette. Ons Skrynwerk divisie het die vermoe om enige houtwerk produk te vervaardig presies op die klient se spesifikasie. Van ons groot projekte sluit in Monty Casino, Gold Reef City en PricewaterhouseCoopers. Ons vervaardig ook 'n wye verskeidinheid produkte for huis eienaars soos byvoorbeeld swaaideure, vensters en trapped. Ons span kan assisteer met u droom projek van ontwerp tot installasie.

Dienste Met Toegevoegde Waarde:

 • Aflewering
 • Sny Van Hout Borde
 • Beplanning
 • Kwotasies
 • Estimasies
 • Ontwerpe

 

Missie en Visie

Ons Visie:

Om die verskaffer van keuse te wees vir enige bou en ontwikkellings projekte, ongeag hoe klein of hoe groot, so wel as om die beste diens en tegniese advies te lewer in ons industrie.


Ons Missie:

Om bou materiaal en hardeware te lewer wat kliente se ekspektasie oortref deur 'n trotse en betroubare multidissiplinêre span. Om suksesvol te wees as n groep, wat God eer deur die gawes te gebruik wat hy aan ons toe vertrou het. Om 'n groep te wees was direkteure en personeel saam werk om te bou vir toekomstige generasies. Om die gehalte van lewe te verbeter vir ons werknemers en geemskap.

Ons leuse is:

 • S.A.Timber is meer as net 'n hardeware winkel
 • Om saam te kom is 'n begin
 • Om saam te bly is vordering
 • Om saam te werk is sukses

 

Direkteure

 • Frits Hoogendyk (CEO)
 • Corné Cronjé (Director)
 • Sterrenberg Pretorius (Director)

Hierdie diewerse raad van direkteure het meer as 'n 100 jaar se tesamentlike ervaring in the hardeware, bou en skrynwerk industriee. Onder hulle leierskap ervaar die groep konstante groeie en sukses. Deur hulle direkte betrokkenheid speel die Direkteurs 'n kritiese en sentrale rol in die daaglikse bedrywighede van die groep.

 

BBBEE

Elke Besigheid in die groep hou sy eie individuele BBBEE sertifikasie.

 

VAARDIGHEIDSONTWIKKELING

As n familie-georienteerde besigheid gee ons heelwat om vir die ontwikkeling van ons werknemers. Dus is vaardigheidsontwikkeling vir ons van kritiese belang en word aangaande opleiding aangebied in-huis of selfs deur derde party verteenwoordigers van party van Suid Afrika se top besighede. In die S.A. Timber groep glo ons dat top kliente diens alleenlik bereik kan word deur die nodige kennis, vaardigheid en toewyding van ons werknemers.

 

ONDERNEMING ONTWIKKELING

Die groep is ook betrokke in verskeie Ondernemings Ontwikkeling projekte waar ons kennis en ondersteuning bied aan ons kontrakteurs te bied in elke projek wat hulle onderneem. Ons neem trots daarin om n volledige ondersteunings paket aan ons kontrakteurs te bied, van die oorsprongklike beplanning tot die daaglikse werkverugting en die sukses van die projek.